Om mig

Mitt namn är Jerusalem och är utbildad samtalsterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT).  Jag har även en Kandidatexamen i beteendevetenskap(Socialpsykologi) och har över 10 års erfarenhet av att ha arbetat med samtal, behandling och coachning på individ och gruppnivå.

De terapeutiska behandlingsmetoderna som jag använder mig av är KBT, schematerapi samt tredje vågens KBT som innefattar ACT (acceptance and commitment terapi) och Mindfulness/medveten närvaro, CFT (compassionfokuserad terapi).

Jag har bred kulturell kompetens och utgår alltid från individen. Jag har ett öppet och icke-dömande förhållningssätt till de frågor som du vill ta itu med och genomför terapisessionerna med dina mål och behov i åtanke där jag strävar efter att upprätta en tillitsfull miljö där du kan känna dig bekväm och säker.

Jag är medlem i Svenska Föreningen för Kognitiva, Beteendeinriktade Terapier (SFKBT) och Beteendeterapeutiska föreningen (BTF). Jag följer dessa föreningar yrkesetiska regler och riktlinjer i mitt arbete.

Jag har givetvis alltid tystnadsplikt och har kontinuerlig handledning av legitimerad handledare.

Jag erbjuder samtalsterapi, föreläsningar & workshops till både privatpersoner och företag.