Varför terapi?

Orsaker till att gå i terapi kan vara olika, du vill må bättre, att du vill lära känna dig själv, arbeta med något problem du har eller lösa en akut kris.

Behöver du kanske hjälp för att komma vidare i livet och det kanske inte längre räcker med att prata med familj, vänner eller andra närstående. Det kanske är svårt för dig att prata öppet om problem med dem du känner.

Att gå i terapi kan vara ett sätt att fördjupa kunskapen om hur du tänker, känner och handlar. Att lära dig mer om dig själv gör ofta att man får bättre självkänsla och känner sig tryggare. Det kan också bidra till att du kan förändra ett beteende eller att du får distans till negativa och destruktiva tankemönster.

Terapin utgår alltid från dig och dina behov

 

Vad innebär det att gå i terapi?


Under de första besöken gör vi en kartläggning, där vi pratar om anledningen till varför du har sökt terapi och samlar även bakgrundsinformation om nuvarande livssituation samt uppväxt. Detta gör jag för att förstå hur vi på bästa sätt går vidare. Vi går tillbaka i tiden för att hitta bakomliggande faktorer och tittar på anknytningsmönster, livshändelser, trauman m.m. Detta för att skapa en större förståelse för hur problemet uppstod och för att kunna bearbeta händelserna. Vi fokuserar även på "här och nu" och framåt för att undersöka värderingar och livsmål. Anledningen till att vi kollar bakåt i tiden är för att våra tidiga erfarenheter formar oss som människor.

De mesta som vi brottas med idag beror på att vi av någon anledning lärt oss att agera så, och det har troligen också varit ett effektivt sätt någon gång i tiden under specifika omständigheter, men inte längre. Under behandlingen får man lära sig att pröva och träna nya beteenden och nya tankesätt. Man får även hemuppgifter som gör att träningen fortsätter utanför terapirummet och att förändringsprocessen hålls igång. De gör det möjligt att testa nya beteenden och tankesätt i verkligheten. Samarbetet mellan klienten och terapeuten är en viktig del i behandlingen, då vi sätter upp mål tillsammans från start som vi sedan arbetar mot. Hur länge och ofta du går i terapi varierar. Det sker via överenskommelse mellan terapeut och klient. Dock är det att föredra att vi till en början ses under tätare intervaller.