Vad är KBT?

KBT (Kognitiv beteendeterapi) är en evidensbaserad terapiform som har stort fokus på hur känslor och tankemönster påverkar personens beteenden. Tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar alla varandra och kan förklara mycket av det dåliga måendet vi har. Men på samma sätt så kan vi även påverka dem så att vi mår bra också. Grunden i KBT är att ersätta de tankar, känslor och beteenden som skapar vårt dåliga mående, med mer funktionella sådana, och därmed minska symtomen. Jag jobbar även med inslag av tredje vågens KBT som innefattar ACT (acceptance and commitment terapi) och Mindfulness/medveten närvaro, CFT (compassionfokuserad terapi) samt Schematerapi & Emotionsfokuserad terapi.

Mitt mål är att klienten ska få kunskap om sig själv, bli medveten om sina tankar, känslor och beteende samt fokusera på att bryta sina tanke- och beteendemönster. Genom att få förståelse för vilka processer som skapar negativa mönster blir det möjligt att bryta dessa. Ett viktigt mål inom KBT är att ge klienten egna verktyg för att själv kunna hantera sina problem och klara av dem även i framtiden, utanför terapirummet. Stor vikt läggs på att utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till sina problem så att dessa minskar eller inte längre utgör ett hinder i livet.

Områden som du kan få hjälp med i KBT är exempelvis:

 • Depression
 • Ångest
 • Utmattnings­syndrom
 • Fobier
 • Panikångest
 • Socialfobi
 • Stress
 • Oro
 • Prokastinering
 • Uppskjutande­beteende
 • Låg självkänsla
 • Tvångsyndrom

Det kan även vara att du går och grubblar på något, känner dig stressad över din livs- eller arbetssituation, har fått svårt att sova, upplever att du tappat livslust eller att du har svårt att hitta en partner.