Samtalsterapi och KBT med kulturell kompetens

Allt det vi lärt oss går att lära om

Välkommen till Mind Awareness

Mitt mål är att klienten ska få kunskap om sig själv, bli medveten om sina tankar, känslor och beteende samt fokusera på att bryta sina tanke- och beteendemönster. Genom att få förståelse för vilka processer som skapar negativa mönster blir det möjligt att bryta dessa. Ett viktigt mål inom KBT är att ge klienten egna verktyg för att själv kunna hantera sina problem och klara av dem även i framtiden, utanför terapirummet. Stor vikt läggs på att utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till sina problem så att dessa minskar eller inte längre utgör ett hinder i livet.

Vad är KBT?

KBT (Kognitiv beteendeterapi) är en evidensbaserad terapiform som har stort fokus på hur känslor och tankemönster påverkar personens beteenden. Tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar alla varandra och kan förklara mycket av det dåliga måendet vi har. Men på samma sätt så kan vi även påverka dem så att vi mår bra också. Grunden i KBT är att ersätta de tankar, känslor och beteenden som skapar vårt dåliga mående, med mer funktionella sådana, och därmed minska symtomen. Jag jobbar även med inslag av tredje vågens KBT som innefattar ACT (acceptance and commitment terapi) och Mindfulness/medveten närvaro, CFT (compassionfokuserad terapi) och Schematerapi.

Områden som du kan få hjälp med i KBT är exempelvis:

 • Depression
 • Ångest
 • Utmattnings­syndrom
 • Fobier
 • Panikångest
 • Socialfobi
 • Stress
 • Oro
 • Prokastinering
 • Uppskjutande­beteende
 • Låg självkänsla
 • Tvångsyndrom

Det kan även vara att du går och grubblar på något, känner dig stressad över din livs- eller arbetssituation, har fått svårt att sova, upplever att du tappat livslust eller att du har svårt att hitta en partner.

Vad innebär det att gå i terapi?

Under de första besöken gör vi en kartläggning, där vi pratar om anledningen till varför du har sökt terapi och samlar även bakgrundsinformation om nuvarande livssituation samt uppväxt. Detta gör jag för att förstå hur vi på bästa sätt går vidare. Vi går tillbaka i tiden för att hitta bakomliggande faktorer och tittar på anknytningsmönster, livshändelser, trauman m.m. Detta för att skapa en större förståelse för hur problemet uppstod och för att kunna bearbeta händelserna. Vi fokuserar även på ”här och nu” och framåt för att undersöka värderingar och livsmål. Anledningen till att vi kollar bakåt i tiden är för att våra tidiga erfarenheter formar oss som människor.

De mesta som vi brottas med idag beror på att vi av någon anledning lärt oss att agera så, och det har troligen också varit ett effektivt sätt någon gång i tiden under specifika omständigheter, men inte längre. Under behandlingen får man lära sig att pröva och träna nya beteenden och nya tankesätt. Man får även hemuppgifter som gör att träningen fortsätter utanför terapirummet och att förändringsprocessen hålls igång. De gör det möjligt att testa nya beteenden och tankesätt i verkligheten. Samarbetet mellan klienten och terapeuten är en viktig del i behandlingen, då vi sätter upp mål tillsammans från start som vi sedan arbetar mot. Hur länge och ofta du går i terapi varierar. Det sker via överenskommelse mellan terapeut och klient. Dock är det att föredra att vi till en början ses under tätare intervaller.

Kvinnas hand

Orsaker till att gå i terapi kan vara olika, du vill må bättre, att du vill lära känna dig själv, arbeta med något problem du har eller lösa en akut kris. Kanske behöver du hjälp för att komma vidare i livet och det kanske inte längre räcker med att prata med familj, vänner eller andra närstående. Det kanske är svårt för dig att prata öppet om problem med dem du känner.

Du kan ha funderingar kring meningen med livet eller något annat som känns svårt. Ibland kan du också känna rädsla för saker utan att det finns någon logisk förklaring till det och du mår dåligt utan att veta precis varför.

Att gå i terapi kan vara ett sätt att fördjupa kunskapen om hur du tänker, känner och handlar. Att lära dig mer om dig själv gör ofta att man får bättre självkänsla och känner sig tryggare. Det kan också bidra till att du kan förändra ett beteende eller att du får distans till negativa och destruktiva tankemönster.

Terapin utgår alltid från dig och dina behov. Det är du som väljer vad du vill bearbeta.

Om mig

Jag erbjuder samtalsterapi, coachning, kurser, föreläsningar samt workshops till både privatpersoner och företag.

Mitt namn är Jerusalem och är utbildad samtalsterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT). Jag har även Fil. Kandidat i beteendevetenskap och har över 10 års erfarenhet av att arbeta med samtal, behandling och coachning på individ och grupp nivå. Har även utbildning i Schema terapi och MI (motiverande samtal).

Jag har även bred kulturell kompetens och utgår alltid från individen.

Jag har ett öppet och icke-dömande förhållningssätt till de frågor som du vill ta itu med. Jag genomför terapisessionerna med dina mål och behov i åtanke och jag strävar efter att upprätta en tillitsfull miljö där du kan känna dig bekväm och säker.

Jag är även medlem i Svenska Föreningen för Kognitiva, Beteendeinriktade Terapier (SFKBT) och Beteendeterapeutiska föreningen (BTF). Jag följer dessa föreningar yrkesetiska regler och riktlinjer i mitt arbete. Jag har givetvis alltid tystnadsplikt. Jag har kontinuerlig handledning av legitimerad handledare.

Bokningsförfrågan

Viktig info!

Jag är på föräldraledighet och kommer vara åter efter årsskiftet. Jag kommer att ha begränsad tillgång till min e-post under denna tid, men försöker att återkoppla till dig så snart jag kan. Vänligen notera att svar kan dröja längre än vanligt.

Är du i intresserad av att veta mer om terapi och mina tjänster eller boka en tid med mig är du välkommen att kontakta mig på info@mindawareness.se eller använd kontaktformuläret under kontakt.